2024-03-26 1032

首頁(yè) » 產(chǎn)品 » 程序發(fā)布

DESTOON網(wǎng)站管理系統20240326更新

[修復]FTP上傳地址多余file/upload
[修復]支付寶手機版操作人錯誤
[修復]簡(jiǎn)歷模塊無(wú)法復制
[修復]招聘投遞簡(jiǎn)歷時(shí)創(chuàng )建簡(jiǎn)歷鏈接錯誤
[修復]簡(jiǎn)歷無(wú)法刷新
[修復]批量下單時(shí)到付訂單和在線(xiàn)支付訂單未分離
[修復]購物車(chē)商品超過(guò)容量時(shí)無(wú)法顯示
[修復]地區選擇層級參數未生效
[修復]行情報價(jià)選擇地區未生效
[修復]PHP8訂單申請售后無(wú)法提交
[修復]地址添加手機格式驗證不嚴格
[修復]流量統計報表外部鏈接未過(guò)濾站內鏈接
[優(yōu)化]導入會(huì )員時(shí)自動(dòng)生成會(huì )員名密碼等關(guān)鍵信息

下載地址:
請通過(guò)后臺檢查更新下載

感謝大家對V9.0的BUG反饋,歡迎繼續反饋,請提交至:
http://www.1818187.com/api/redirect.php?tid=1004
提示:反饋問(wèn)題時(shí)請盡量詳細描述,并提供截圖或者網(wǎng)址,以便我們盡快確認和修復

更新文件列表:
api/app.php
api/pay/aliwap/rsa2/notify.php
api/pay/weixin/jsapi.php
api/pay/weixin/qrcode.php
module/destoon/admin/data.inc.php
module/destoon/admin/template/stats_report.tpl.php
module/job/apply.inc.php
module/member/address.class.php
module/member/admin/template/cash.tpl.php
module/member/admin/template/member_contact.tpl.php
module/member/buy.inc.php
module/member/cart.class.php
module/member/order.inc.php
module/quote/price.class.php
module/resume/admin/install.inc.php
module/resume/my.inc.php
static/script/area.js
template/mobile/chip/goods.htm
upload.php
version.inc.php

 
公司簡(jiǎn)介   |   聯(lián)系方式   |   合作代理   |   隱私政策   |   使用協(xié)議   |   意見(jiàn)反饋