2023-04-06 607

首頁(yè) » 產(chǎn)品 » 程序發(fā)布

DESTOON網(wǎng)站管理系統20230406更新

[修復]公司主頁(yè)商品自定義分類(lèi)不顯示
[修復]快手一鍵登錄不能登錄
[修復]一鍵登錄不能登錄
[修復]刪除會(huì )員提示SQL錯誤
[修復]發(fā)布信息轉發(fā)的動(dòng)態(tài)狀態(tài)不公開(kāi)
[修復]后臺資料審核不能全選
[修復]會(huì )員模塊設置商鋪設置需審核不生效
[修復]站內信卡片加載頭像和鏈接錯誤
[修復]Ueditor編輯器下拉時(shí)工具欄被遮擋
[修復]Ueditor編輯器插入地圖提示版本過(guò)低
[修復]前臺廣告位預定不顯示應付總價(jià)
[修復]手機綁定二級域名后分享二維碼不顯示
[修復]視頻模塊不顯示視頻封面
[修復]個(gè)人空間顯示匿名提問(wèn)和回答
[修復]后臺數據校驗未識別內容分表
[修復]發(fā)布商品選擇屬性?xún)r(jià)提示價(jià)格未填寫(xiě)
[優(yōu)化]站內信或交談數量未改變時(shí),瀏覽器僅通知一次
[優(yōu)化]后臺未指定廣告位時(shí)添加廣告可以選擇廣告位

下載地址:
請通過(guò)后臺檢查更新下載

感謝大家對V9.0的BUG反饋,歡迎繼續反饋,請提交至:
http://www.1818187.com/api/redirect.php?tid=1004
提示:反饋問(wèn)題時(shí)請盡量詳細描述,并提供截圖或者網(wǎng)址,以便我們盡快確認和修復

更新文件列表:
api/map/baidu/mark.php
api/map/baidu/show.php
api/oauth/kuaishou/init.inc.php
api/oauth/moment/post.php
api/oauth/user.inc.php
api/pay/qqscan/logo.gif
member/editor/ueditor/dialogs/map/map.html
member/editor/ueditor/dialogs/map/show.html
member/editor/ueditor/init.inc.php
member/editor/umeditor/dialogs/map/map.html
member/editor/umeditor/dialogs/map/map.js
member/editor/umeditor/init.inc.php
mobile/api/poster.png
mobile/my.php
mobile/script/common.js
mobile/script/oauth.js
mobile/script/reset.js
mobile/script/share.js
module/company/know.inc.php
module/company/space.inc.php
module/destoon/admin/database.inc.php
module/extend/address.inc.php
module/extend/admin/ad.inc.php
module/extend/admin/template/ad_edit.tpl.php
module/extend/admin/template/ad_list_place.tpl.php
module/extend/admin/template/ad_stats.tpl.php
module/extend/form.inc.php
module/member/admin/template/group_edit.tpl.php
module/member/admin/template/setting.tpl.php
module/member/admin/template/validate_member.tpl.php
module/member/member.class.php
module/video/show.htm.php
module/video/show.inc.php
static/admin/style.css
static/member/style.css
static/script/common.js
static/script/notification.js
static/skin/default/member.css
template/default/chip/card.htm
template/default/chip/line.htm
template/default/extend/address.htm
template/default/extend/form.htm
template/default/homepage/side_type.htm
template/default/member/ad.htm
template/default/member/choose.htm
template/default/member/message.htm
template/default/member/my_buy.htm
template/default/member/my_group.htm
template/default/member/my_job.htm
template/default/member/my_mall.htm
template/default/member/my_resume.htm
template/default/member/my_sell.htm
template/mobile/extend/address.htm
template/mobile/extend/form.htm
template/mobile/member/ad.htm
template/mobile/member/choose.htm
template/mobile/member/login.htm
template/mobile/mobile/my.htm
version.inc.php

 
公司簡(jiǎn)介   |   聯(lián)系方式   |   合作代理   |   隱私政策   |   使用協(xié)議   |   意見(jiàn)反饋